dr Elvira PUPOVIĆ

dr Elvira PUPOVIĆ

elvirapupovicpg@gmail.com

Osoba

Ekonomski rast i razvoj, Nacionalne manjine,

Adresa Organizacije

Tivat

Njegoševa 1e

85320 Tivat

Kontakt podaci

0038267972779

Kontakt osobe

Opis