Udruženje građana "Put Pravde"

Udruženje građana "Put Pravde"

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Diskriminacija, Ostalo, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Opis