Udruženje građana "Put Pravde"

Udruženje građana "Put Pravde"

putpravde@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Diskriminacija, Ostalo, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis