Ivana Anić

Ivana Anić

ivana.anic96@hotmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Kultura i umjetnost, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Vjerska prava i slobode, Obrazovanje, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Kiseljak

Ul. Antuna Mihanovića br. 4

Kontakt podaci

063922140

Kontakt osobe

Opis