Edina Dj

Edina Dj

r-edina@hotmail.com

Institucija

Ekonomski rast i razvoj, Ravnopravnost spolova,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Tina Ujevica 13

71000

Kontakt podaci

062850711

Kontakt osobe

Opis