Refika Dedić

Refika Dedić

d.refika@gmail.com

Osoba

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, Nacionalne manjine, Povratnici, raseljene osobe, izbjeglice, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Stare osobe, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe, Rad sa mladima i djecom, Razvoj IT i novih tehnologija, Sport i kultura, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Bihać

Vasif-bega Biščevića 9

77000

Kontakt podaci

061275818

Kontakt osobe

Opis